Povinnost PENB – průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek

Vytisknout
Kategorie: Rady a tipy
Vytvořeno pondělí 26. leden 2015 20:26

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pro který je vžité nepřesné označení energetický štítek, je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy. Platnost PENB je 10 let. Tato platnost je rovněž ukončena provedením změny stavby, pro kterou byl zpracován.Povinnost mít vystaven průkaz kontroluje Státní energetická inspekce, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.Od 1.7.2015 při jakémkoliv prodeji bytové jednotky musí majitel bytu písemně vyzvat majitele bytového domu k dodání ověřené kopie PENB. V případě že se tak nestane, musí se nabídka bytu inzerovat s nejhorší energetickou třídou, tedy G. Povinnost průkazu však stále trvá a SVJ má zákonnou povinnost PENB dodat pod pokutou do výše 200 000 Kč.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech:

  • Při nové výstavbě. PENB  součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
  • Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
  • Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
  • Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
  • Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
  • Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
  • Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

Průkaz vám jsme schopni zajistit za přijatelnou cenu v co nejkratším čase.

comments