Příprava nemovitosti k prodeji-home staging

2  bordylekV dnešní době není prodej  nemovitosti za opravdu dobrou cenu jednoduchý. Ať už se jedná o rodinný dům nebo byt,  je na realitním trhu silná konkurence. Abyste uspěli a za dobrou cenu prodali, musíte se  tomuto úkolu věnovat  nejen  zvolením dobré prodejní strategie, ale i  vlastní přípravou nemovitosti k prodeji. Váš realitní makléř Vám může pomoci s takzvaným home stagingem.

Číst dál...

Přechod dluhů vůči společenství vlastníků jednotek na nabyvatele jednotky

Přechod dluhů vůči společenství vlastníků jednotek na nabyvatele jednotky

Nový občanský zákoník jednoznačně řeší otázku, zda ke dni převodu vlastnictví jednotky z převodce na nabyvatele má osoba odpovědná za správu domu povinnost vyúčtovat a vypořádat příspěvky na správu domu do té doby hrazené převodcem. Jedná se o platby na úhradu nákladů provozu domu, případně příspěvky do různých fondů. Dříve vznikala otázka, zda by neměly být nespotřebované příspěvky vráceny převodci, neboť v jeho prospěch již nemohou být v budoucnu použity, když jednotku v daném domě prodal.

Vždy po převodci požadujeme předložení potvrzení společenství vlastníků jednotek o existenci či neexistenci dluhů převodce.

Číst dál...

Povinnost PENB – průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pro který je vžité nepřesné označení energetický štítek, je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy. Platnost PENB je 10 let. Tato platnost je rovněž ukončena provedením změny stavby, pro kterou byl zpracován.Povinnost mít vystaven průkaz kontroluje Státní energetická inspekce, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.Od 1.7.2015 při jakémkoliv prodeji bytové jednotky musí majitel bytu písemně vyzvat majitele bytového domu k dodání ověřené kopie PENB. V případě že se tak nestane, musí se nabídka bytu inzerovat s nejhorší energetickou třídou, tedy G. Povinnost průkazu však stále trvá a SVJ má zákonnou povinnost PENB dodat pod pokutou do výše 200 000 Kč.

Číst dál...

Lidé, kteří se dlouhodobě nestarají o nemovitost, o ni mohou přijít

146549-top foto1-e8k1aDům či pozemek, o který se majitel deset let nebude starat, mu může být od 1. ledna 2014 bez velkých okolků a průtahů odebrán. Umožní to nový občanský zákoník, který zavádí princip tzv. derelikce, tedy opuštění nemovitosti vlastníkem s úmyslem ji dále nevlastnit. Jde o jeden ze způsobů zániku vlastnického práva, ale v Česku se v současnosti neuplatňuje. Novým vlastníkem nemovitosti se stane obec či stát.

Číst dál...